Svátek

Informace

Policie ČR

Olomoucký Kraj

Czech Point

Epusa

Partnerství pro rozvoj venkova

Program obnovy venkova

Turistický portál

Obec Špičky

Špičky 56

Hustopeče nad Bečvou

753 66


E-mail: ou.spicky@tiscali.cz

Tel.: 581 030 181

Home >> Obecní úřad >> Informace dle zákona

Informace dle zákona č. 106/99 Sb.

Oficiální název:Špičky
Důvod a způsob založeníObec Špičky vznikla rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR podle zákona e. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zák. e. 410/1992 Sb.). Obec má postavení právnické osoby.
Organizační strukturaObecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ. V jeho čele stojí starosta. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.
Kontaktní spojeníObec Špičky, Špičky 56, Hustopeče nad Bečvou, 753 66
Webwww.obec-spicky.eu
E-mailou.spicky@tiscali.cz
e podatelnaou.spicky@tiscali.cz
Datová schránkag3cbxqu
Bankovní spojení29921831 / 0100
IČO00850705
Rozpočet a závěrečný účetarchiv - úřední deska
Žádosti o informace- písemně na adrese OÚ
- osobně v kanceláři OÚ v úředních hodinách
- písemně e-podatelna
- informace jsou zveřejňovány - úřední deska OÚ, webové str., hlášení místním rozhlasem
Příjem žádostí a dalších podání:obdobně jako v žádostech o informace
Opravné prostředky- proti rozhodnutí OÚ je odvolacím orgánem KÚ Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc
- ve věcech samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo obce Špičky
Formuláře- na vyžádání zajistí OÚ
- formuláře jsou k nalezení na internetových stránkách:
- Portál veřejné správy České republiky v části „Podání“
- Ministerstva vnitra České republiky v části „Rady a služby“
- KÚ Olomouckého kraje v nabídce „Informace podle zákona ...
- Městského úřadu Hranice v nabídce „Jak požádat o ...“